ГРАЃАНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СО НАЈКРАТОК РАБОТЕН ОДНОС ВО ЕВРОПА

Loading...

Според податоците на оваа карта може да се забележи дека граѓаните на Македонија имаат најкраток период во работниот одно во цела Европа, односно 31, 2 во просек работен однос, најдолг работен однос има во Исланд каде просекот е 47 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...
You might also like