Историското промаршување на Љубчо Георгиевски

loading...

Еве во што се состои историското промашување на Љубчо Георгиевски:
Тој ја одигра историската улога на водењето на процесот на покренување на патриотските сили и потеницијалот на нацијата до формирањето на првата влада на демократска Македонија во постигнат дисконитунитет со претходниот режим. Постигањата од тој период се повеќе од очигледни.
Сепак, клучното барање за еден вистински лидер, да се обезбеди одржливост на долг рок на постигањата не беше остварено. Главната причина за тоа е неговиот лош избор, односно негативната селекција на наредното раководство, водено од лица контролирани од социјалистичката опција и квазилибералите од социјалистичко производство. Тој процес продолжи понатаму со целосно преземање на партијата ВМРО-ДПМНЕ од социјалистичките сили во последното раководство и целосна ерозија на нејзиниот изворен капацитет.

You might also like